بدافزاری برای روترهای اینترنتی

47138168
یک منبع ناشناخته هزاران روتر در سراسر جهان را به بدافزار آلوده کرده تا نشان دهد سازندگان این سخت افزار باید تعهد بیشتری از خود نشان دهند. با توجه به اینکه تاکنون گزارشی از سوءاستفاده از آلودگی مذکور گزارش ... ادامه مطلب